"הנדסה חברתית - חולשת הגורם האנושי"

מפגש שירותים מנוהלים להגנת הסייבר, ראשון, 17 בדצמבר 2017, 11:00

עם עליית החשיבות של מערכות המחשב השולטות על עוד ועוד היבטים מחיי האדם, הארגון והמדינה, כך עולה גם זו של האנשים העומדים מאחורי מערכות מחשב ואינטרנט אלו. לכך יש להוסיף את העוצמה
הרבה המתרכזת כיום בידי אנשים בודדים

ד"ר טל פבל

ד"ר טל פבל

מומחה וחוקר איומי אינטרנט וסייבר, אחראי לימודי סייבר

המכללה האקדמית תל-אביב-יפו

הרצאות נוספות באירוע שירותים מנוהלים להגנת הסייבר

Open Accessibilty Menu