דורי פישר

דורי פישר

מומחה סים וסוק, בנושאי זיהוי, טיפול ותחקור אירועי אבטחת מידע וסייבר. מנהל את שירותי הסייבר המנוהלים

חברת BDO

הרצאות מפי דורי פישר:

דוברים נוספים באירוע שירותים מנוהלים להגנת הסייבר

Open Accessibilty Menu